Formularz zwrotu towaru - zamówienia online

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów

Powrót do góry